2017/04/19

موفقیت

تهیه و تنظیم : مهندس محمدرضا محمدی 1. بدانید چه می خواهید: از آنچه که می خواهید مطمئن شوید و آگاه شوید، خیلی از ما حتی خودمان […]
2017/04/19

استرس شغلی خود را رفع کنید

همه ما با صدمه‌هایی که استرس در زندگی به وجود می‌آورد، آشنا هستیم. همچنین استرس‌هایی را در محیط کار تجربه می‌کنیم که به طور معمولی فراتر […]