2017/04/19

موفقیت

تهیه و تنظیم : مهندس محمدرضا محمدی 1. بدانید چه می خواهید: از آنچه که می خواهید مطمئن شوید و آگاه شوید، خیلی از ما حتی خودمان […]
2017/04/19

فروش قدرتمندامه

تهیه و تنظیم : مهندس محمدرضا محمدی اينها حرکات قدرتمندی هستند که نمی توان از تأثیرات آنها چشم پوشی کرد فیلم پدرخوانده ی فرانسیس فورد کاپولا […]
2017/04/19

استرس شغلی خود را رفع کنید

همه ما با صدمه‌هایی که استرس در زندگی به وجود می‌آورد، آشنا هستیم. همچنین استرس‌هایی را در محیط کار تجربه می‌کنیم که به طور معمولی فراتر […]