دستمال آشپزخانه آفتابگردان آبگیری ظروف10برگی) – شرکت پاکنام بی بافت