2017/04/19

فروش قدرتمندامه

تهیه و تنظیم : مهندس محمدرضا محمدی اينها حرکات قدرتمندی هستند که نمی توان از تأثیرات آنها چشم پوشی کرد فیلم پدرخوانده ی فرانسیس فورد کاپولا […]
2018/03/25

استراتژی‌های بازاريابی (قسمت اول)

۱ – بازاریابی B2C یا تجارت به مشتری (Business to Customer Marketing)    بازاریابی تجارت به مشتری وقتی اتفاق می‌افتد که قصد شما، فروش محصول یا […]
2018/03/25

استراتژی‌های بازاريابی (قسمت دوم)

۴ – بازاریابی مشارکت در فروش (Affiliate Marketing)   فروش داشتن برای کسب و کارهای کوچک می‌تواند چالش برانگیز باشد. به خصوص در فضای اینترنت که […]
2018/03/25

استراتژی‌های بازاريابی (قسمت سوم)

۶ – بازاریابی درونگرا (Inbound Marketing) در جهان مدرن دیگر لزومی ندارد که شما به سراغ مشتری بروید و مزاحم او شوید، تا شاید از شما […]
2018/03/25

استراتژی‌های بازاريابی (قسمت چهارم)

۹ – بازاریابی وقفه‌ای این استراتژی در مقابل مارکتینگ اجازه‌ای تعریف شده است و زمانی است که شما در فعالیت فعلی مخاطب وقفه ایجاد می‌کنید، تا […]